«Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka». Ap 7, 13-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Wspomnienia chórzysty chóru „Antonianum”

     W chórze „Antonianum” śpiewam  od 23 lat i pamiętam, że decyzję o wstąpieniu do zespołu  podjąłem po koncercie kolęd jaki dał w Jaśle Chór Poznańskich Słowików pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Było to w grudniu  w roku 1996, więc moje wspomnienia jako chórzysty sięgają do tamtego okresu. Trudno byłoby w skrótowej formie przedstawić tak długi okres z działalności chóru i mojego w nim udziału, więc poniższy tekst należy potraktować jak moje subiektywne wspomnienia, przedstawione nie zawsze w sposób chronologiczny.

    W tym czasie dyrygentem chóru był jego założyciel, profesor Władysław Świstak, człowiek oddanym muzyce i animator życia muzycznego w Jaśle, który za swą działalność na rzecz jasielskiego środowiska właśnie w roku 1996 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela naszego miasta. Sam profesor chór „Antonianum” uważał za swoje „oczko w głowie”, poświęcając mu wiele czasu i serca.  Przygotował opracowania harmoniczne na chór czterogłosowy wielu utworów wykonywanych przez nasz zespół i był z tą pracą emocjonalnie bardzo związany.

     Wspominając ten okres działalności naszego chóru tj. drugą połowę lat 90-tych i lata następne należy pamiętać, że w tym czasie nie było w Jaśle tylu chórów co obecnie. Chór na czele z dyrygentem chętnie brał udział w różnego rodzaju uroczystościach. I tak, oprócz  udziału w miejskich obchodach Bożego Ciała, ozdabialiśmy parokrotnie śpiewem tę  uroczystość w powstającej wtedy parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Poszczególne ołtarze były umiejscowione między osiedlowymi blokami, czy też  w Kowalowach. Należy podkreślić, że profesor Świstak nie odmawiał na zaproszenia, jakie chór otrzymywał z okolicznych parafii i małych miejscowości. Warunki do śpiewu były nieraz dosyć trudne – pamiętam  nasz śpiew kolęd w mroźną niedzielę w  kościółku w Dobryni, kiedy to musieliśmy mocno tupać, aby nie zmarznąć w nieogrzewanym kościele.

     Jednym z pamiętnych wydarzeń było poświęcenie przez księdza biskupa Kazimierza Górnego krzyża widokowego na Górze Grzywackiej w Kątach we wrześniu 1999 r. Wtedy oprócz śpiewania stanął przed nami trud pieszego wejścia tę dosyć wysoką górę. Jednak trud ten zaowocował tym, że nasz śpiew roznosił się daleko po okolicznych wzniesieniach, które wcześniej w latach 60-tych pokonywał  Karol Wojtyła. Krzyż nazywany jest „millenijnym” i nie bez przyczyny „papieskim”. Dodatkową nagrodą było dla nas podziwianie górskich stoków oświetlanych przez  zachodzące słońce.

     Niewątpliwie najważniejszym przeżyciem w tamtym okresie dla każdego chórzysty był udział we Mszy Świętej  z udziałem papieża Jana Pawła II na krośnieńskim lotnisku w roku 1997. Mieliśmy sposobność wspólnego śpiewania w wielkim chórze składającym się z ok. 4 500 chórzystów. Był to prawdopodobnie najliczniejszy chór, jaki witał Papieża podczas jego pielgrzymek do Polski, a tworzyły go połączone chóry z ówczesnego województwa krośnieńskiego. Już samo śpiewanie w tak licznym zespole było dla chórzystów dużym przeżyciem, a doszła do tego bliska obecność św. Jana Pawła II, który był obok nas przy ołtarzu, prawie na wyciągnięcie ręki. Na koniec Mszy Świętej Papież zbliżył się do nas chórzystów z błogosławieństwem i widać było, że tak liczna grupa śpiewaków zrobiła na nim duże wrażenie. 

     Ważnym przedsięwzięciem ze strony naszego chóru i  dyrygenta było przygotowanie nagrania pierwszej naszej płyty CD. Próby i przygotowania zostały zwieńczone jej nagraniem z udziałem  ekipy Polskiego Radia Rzeszów w kościele oo. Franciszkanów w czerwcu 2001 roku. Płyta stała się cenną pamiątką z okresu pracy pana Władysława Świstaka z naszym chórem i podsumowaniem 25 - lecia istnienia chóru „Antonianum”. Znalazły się na niej 23 utwory o różnej tematyce, jak „Gaude Mater Polonia”, „Jubilate” Beethovena, czy „Modlitwa kapłana” z opery „Nabucco” .

     Druga płyta, jaką przygotowaliśmy z naszym niezapomnianym dyrygentem to płyta z kolędami. Utwory były już przygotowane do nagrania, lecz niespodziewana śmierć profesora 20 lutego 2003 roku przeszkodziła w jej nagraniu z jego udziałem. Dzieła dokończył wybitny uczeń profesora Świstaka – Wiesław Delimat - dyrygując chórem podczas nagrania tej płyty.

      Wcześniej w sierpniu 2002 roku, bezpośrednio po zakończeniu ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, dzięki wydatnej pomocy byłej chórzystki Genowefy Wojdyła, nasz chór odbył pielgrzymkę do Lichenia, Częstochowy i Łagiewnik.  Każdy z chórzystów długo  wspominał przeżycia związane z modlitwami i śpiewem podczas  Mszy Świętych w tych sanktuariach,  ich zwiedzanie, jak i sam pobyt w nowo oddanym Domu Pielgrzyma w Licheniu. Przebieg tej pielgrzymki zastał zarejestrowany na kasetach video.

     W roku 2003 po śmierci profesora Świstaka, przez klika miesięcy chór nasz prowadził franciszkanin ojciec Jacek Kania. Funkcję dyrygenta prowadził on do momentu podjęcia nowych zadań duszpasterskich poza granicami naszego kraju.

    Od jesieni 2003 roku, przez 4 lata chór nasz był prowadzony przez pana Albina Grybosia. Ten zasłużony dla środowiska jasielskiego muzyk prowadził wcześniej między innymi przez wiele lat orkiestrę dętą w naszym mieście. Z panem magistrem Grybosiem mieliśmy też wspólne wspomnienia związane z dziekanem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie Antonim Szalińskim. Otóż pan Albin kończył zaoczne studia magisterskie na jego wydziale, ja zaś miałem przyjemność śpiewać przez 4 lata w Chórze  Akademickim SGPiS prowadzonym właśnie przez profesora Szalińskiego. Warto podkreślić, że profesor jako wybitny muzyk i chórmistrz  przez wiele lat szkolił chórzystów Filharmonii Narodowej w Warszawie.

   Wracając do wydarzeń związanych z chórem „Antonianum”, należy wspomnieć jednodniową wycieczkę do Lwowa w lipcu 2005 r. Organizatorem wyjazdu i naszym przewodnikiem był ojciec Krzysztof Kozioł. Był on w tym czasie opiekunem chóru, a wcześniej pełnił posługę duszpasterską na Ukrainie. Mimo tego, że pobyt we Lwowie  trwał tylko kilka niedzielnych godzin, mogliśmy zwiedzić najważniejsze zabytki i tego miasta, w tym cmentarze Łyczakowski i Orląt Lwowskich. Dużym przeżyciem był dla nas  śpiew podczas Mszy Świętej we franciszkańskim kościele p.w. Św. Antoniego.

     Inny pamiętany przez chórzystów wyjazd, to również zorganizowany przez ojców Franciszkanów nasz niedzielny pobyt w Krakowie w październiku 2003 r. Mieliśmy ogromną satysfakcję śpiewając na Mszach Świętych w tak szacownych świątyniach jak Bazylika Franciszkanów i Bazylika Mariacka.

       Umiejętności wokalne chórzystów w tym czasie były doskonalone również przez panią dr Stanisławę  Mikołajczyk-Madej. Ta zasłużona pedagog przez szereg lat wspomagała dyrygenta chóru, kładąc nacisk na jakże ważną umiejętność emisji głosu. Również sama pani profesor i jej mąż Edward swymi głosami wspomagali nasz śpiew biorąc udział w próbach i koncertach chóru. Ważną pamiątką z okresu pracy z chórem „Antonianum” pana Albina Grybosia i pani Stanisławy Mikołajczyk-Madej jest płyta z utworami maryjnymi, która zawiera również pieśni wykonywane solo przez panią Stanisławę i jej uczennicę Monikę Niemczyk. Płytę nagrywaliśmy w jasielskiej Farze, a na organach towarzyszył nam pan Marek Gąsior, który wcześniej przeprowadził fachową rewitalizację tego zabytkowego instrumentu.

     Wspominając działalność chóru nie sposób nie wspomnieć koncertów kolęd jakie od wielu lat dajemy w styczniu w naszym macierzystym kościele oo. Franciszkanów. Mieszkańcy Jasła, których należy uznać za wiernych naszych słuchaczy mają okazję słuchać pięknych polskich kolęd w połączeniu z recytacjami wierszy związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. Młodzi recytatorzy z JDK pod opieką pani Heleny Gołębiowskiej tradycyjnie pięknie przeplatają poezją nasze śpiewy.

     W podobny sposób rozpoczęliśmy rok 2007, w którym obchodziliśmy jubileuszu 30 – lecia istnienia chóru. Uroczysty koncert kolęd był okazją do złożenia chórzystom podziękowań i  gratulacji  przez przedstawicieli chóru „Echo” i władze miasta. Dziękowaliśmy również ojcom Franciszkanom, gdyż dzięki ich opiece i wsparciu chór „Antonianum” istnieje i śpiewem chwali Pana Boga.
Po koncercie odbyło się skromne przyjęcie w restauracji „Różana”, w którym oprócz dyrygenta, członków chóru i przedstawicieli wspólnoty franciszkańskiej wzięli udział: rodzina pana Władysława Świstaka, poprzedni dyrygenci oraz pani Genowefa Wojdyła – była chórzystka, która systematycznie wspomaga chór.

   Działalność chóru związana z rozpowszechnianiem kultury muzycznej wśród mieszkańców Jasła i praca społeczna chórzystów jest doceniana przez miejskie władze. W związku z jubileuszem 30-lecia przy wsparciu Urzędu Miasta zorganizowaliśmy wycieczkę chóru do Wilna zwiedzając po drodze Łomżę i skansen Kurpiowski w Nowogrodzie oraz sanktuarium w Świętej Lipce. Mieliśmy możliwość zobaczenia najważniejszych zabytków związanych z historią Polski i Litwy - jak katedra, Ostra Brama czy zamek w Trokach. Wzięliśmy też udział we Mszy Św. odprawionej przez ojca Krzysztofa Kozioła w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie znajduje się pierwszy obraz „Jezu Ufam Tobie” namalowany według wskazówek św. siostry Faustyny. Mogliśmy się również zaprezentować jako chórzyści - nasz śpiew rozbrzmiewał wśród odnawianych murów kościoła oo. Franciszkanów oraz w Domu Polonii, gdzie spotkaliśmy się jego gospodarzami. Ten trzydniowy wyjazd pozostawił wiele wzruszających wrażeń i pozostał na długo w pamięci chórzystów. 

     Jesienią w roku 2007 dyrygentem naszego chóru został pan Paweł Chłopek. Pomimo młodego wieku pan Paweł szybko wypracował sobie autorytet wśród chórzystów. Posiadając wiedzę i umiejętności zdobyte Studium Organistowskim w Tarnowie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w fachowy i sprawny sposób prowadzi nasze cotygodniowe próby. Trzeba bowiem mieć świadomość, że oprócz zamiłowania do śpiewu i posiadanych zdolności przez nas chórzystów, dopiero systematyczna wspólna praca podczas prób i wielokrotnych ćwiczeń danego utworu, daje późniejsze efekty podczas liturgii czy koncertu. Wykonywane przez nas pieśni zmieniają się zgodnie z okresem liturgicznym i są systematycznie uzupełniane przez dyrygenta nowymi utworami. Pod słowem „nowe” mogą się kryć faktycznie nowe pieśni religijne skomponowane w ostatnich latach lub na przykład stare, tradycyjne pastorałki, często zapomniane przez nas współczesnych. Systematyczna „codzienna” praca daje później owoce i satysfakcję, choćby w postaci spontanicznych oklasków jakie słyszymy po Mszy Świętej, na której chór wykonywał kolędy czy utwory wielkopostne. W ostatnich latach oprócz śpiewu w naszej macierzystej parafii, śpiewaliśmy m.in. w Tarnowcu, Sobniowie czy też w kaplicy szpitala specjalistycznego w Jaśle.

     28-go czerwcu 2009 roku nasz chór śpiewał w Częstochowie podczas Mszy Świętej w intencji Polskiego Rzemiosła. Tego dnia na Jasną Górę ze sztandarami cechowymi przybyły delegacje rzemieślników z całej Polski, a nasz śpiew towarzyszył ich modlitwom.

    W styczniu w roku 2017 minęło 40 lat od pierwszego publicznego koncertu chóru „Antonianum”. Ten jubileusz, podobnie jak i poprzednie połączony był z uroczystym koncertem kolęd w jasielskim sanktuarium św. Antoniego. Na początku koncertu ks. dziekan Zbigniew Irzyk i ojciec gwardian Paweł Sroka dziękowali chórzystom i dyrygentowi podkreślając rolę jaką „Antonianum” pełni w życiu parafii i miasta Jasła. Po koncercie Burmistrz Jasła Ryszard Pabian oprócz podziękowań i życzeń  przekazał chórzystom okolicznościowy grawerton.

    Z okazji jubileuszu staraniem zarządu chóru została przygotowana reedycja płyty zawierającej kolędy i pastorałki nagrane wcześniej w roku 2003. Środki finansowe ze sprzedaży płyt oraz dofinansowanie  pana Burmistrza Jasła pomogły odbyć  pielgrzymkę śladami św. Jana Pawła II po Pojezierzu Augustowsko – Suwalskim. Punktem docelowym, był Klasztor Kamedułów nad jeziorem Wigry, gdzie papież nocował i odbył rejs statkiem. Po drodze odwiedziliśmy  Białystok,  Łomżę – miasta do których papież również pielgrzymował oraz zabytkowy Tykocin i Suchowolę – rodzinne miasto księdza Jerzego Popiełuszki. Pielgrzymka trwała od 2 –go do 5-go czerwca, a Niedzielę Zesłania Ducha Świętego dane nam było uczcić śpiewem podczas dwóch Mszy Świętych odprawianych na wolnym powietrzu, w malowniczo położonym wśród jezior augustowskich Sanktuarium Maryjnym w Studzienicznej.

    Jednak członkostwo w chórze to nie tylko cotygodniowe próby i późniejsze prezentacje opanowanych utworów. Okazją do corocznych towarzyskich spotkań organizowanych przez ojców Franciszkanów jest święto naszej patronki świętej Cecylii przypadające 22-go listopada. Przy wspólnym posiłku połączonym z degustacją wypieków przygotowanych przez nasze koleżanki
mamy okazję do koleżeńskich rozmów i śpiewów  przy akompaniamencie gitary. Popularny repertuar zwany piosenką biesiadną rozbrzmiewa również podczas naszych spotkań w plenerze przy ognisku.

     Obecnie w naszym zespole śpiewa około 30 chórzystów. Niektórzy z nich to osoby śpiewające od początku jego istnienia t. j. od ponad czterdziestu dwóch lat. Są też wśród nas chórzyści, którzy wstąpili do chóru w ostatnich latach. Wszystkich nas łączy pasja wspólnego śpiewania – przez uczestnictwo w pracy chóru mamy kontakt z muzyką przez duże „M” i ogólnie rozumianą kulturą. Nasza wspólnota działająca przy parafii św. Antoniego w Jaśle pragnie dalej kontynuować swoją społeczną pracę na chwałę Pana Boga. Zapraszamy do naszego zespołu wszystkich chętnych, a ojcom Franciszkanom dziękujemy za wieloletnią opiekę i wsparcie w naszych działaniach.

Wojciech Jankowski

Zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

ul. Szopena 1, 38-200 Jasło
Tel.:: 13 44 63 491
Email: jaslo@franciszkanie.pl

Franciszkanie opoka tvj wiara diecezja