"Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie."  Ef 1, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwy ku czci św. Antoniego

NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚW. ANTONIEGO

 

1. Modlitwa wstępna

 

wersja pierwsza

Święty Antoni, nasz patronie, prosimy cię pokornie, abyś wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz tym, którzy wzywają twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Przyjmij nasze ufne prośby i wspomagaj nas w troskach i kłopotach.

Twoi czciciele znają skuteczne wstawiennictwo Świętego z Padwy w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.

Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy twej pomocy. Prosimy cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu.

Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

wersja druga

Święty Antoni Padewski, nasz Orędowniku u Boga, wejrzyj z miłością i troską na wszystkich mieszkańców Jasła (i okolic), którzy wzywają Twego orędownictwa i teraz z ufnością przychodzą do Ciebie prosząc, abyś wypraszał nam mocną wiarę, niezachwianą nadzieję i gorącą miłość.

Przed Tobą składamy swoje troski i nadzieje, za Twoją przyczyną prosimy Boga w intencji dzieci i młodzieży, polecamy Ci sprawy naszych rodzin, błagamy o zdrowie i ulgę w cierpieniu.

Święty Antoni, uproś u Boga błogosławieństwo w pracy, a bezrobotnym pomóż znaleźć zatrudnienie. Wszystkim przedsiębiorcom pomagaj w ich trudzie i natchnij ich szacunkiem i troską o pracowników.

Święty Antoni, strzeż i pomagaj tym, którzy w naszym mieście pilnują porządku, bronią przed pożarami, ratują nasze życie i zdrowie.

Otaczaj nas swoją opieką i spraw, aby w naszym mieście nie zabrakło ludzi, którzy będą kochali naszą Ziemię Jasielską i będą odpowiedzialnie się o nią troszczyć, abyśmy wszyscy czuli się jak jedna wielka rodzina, a Jasło było naszą małą ojczyzną, naszym domem.

Polecamy Twemu wstawiennictwu naszych braci i siostry, którzy mieszkają z dala od Jasła oraz tych, którzy już odeszli z tego świata. Wypraszaj im łaskę szczęścia wiecznego, a nam pomóż wiernie trwać przy Bogu, abyśmy z Nim zjednoczeni na ziemi, mogli z Nim radować się na wieki w niebie. Amen.

 

wersja trzecia

Święty Antoni, wzorze świętości, pomóż nam żyć jak prawdziwi chrześcijanie, wierni przyrzeczeniom chrzcielnym.Ty wiesz, jak wielkie są niebezpieczeństwa i trudności życia. Wyjednaj nam, abyśmy pokonali wszelkie pokusy do złego i mieli odwagę bycia świadkami wiary. Wyjednaj nam serce zdolne do miłowania Boga ponad wszystko, gotowe do przyjęcia Jego świętej woli, i do miłowania bliźnich szczerze i ofiarnie. Pomóż nam być gotowymi do służenia im pociechą we wszystkich ich potrzebach. Amen.

 

 

wersja czwarta

 Święty Antoni, który miałeś szczęście piastować na rękach Boskie Dzieciątko. Wierząc w Twoją opiekę błagamy Cię, racz nam wyprosić u Boga łaskę żalu za grzechy i miłowania Boga nade wszystko. Ufamy, że za Twoją przyczyną zwyciężymy wszystkich nieprzyjaciół naszej duszy i będziemy służyć Bogu, Ojcu najlepszemu przez całe nasze życie, by potem z Tobą kochać i wielbić Go na wieki wieków.Amen.

 

2. Podziękowania i prośby

 

Dobremu i miłosiernemu Bogu za wstawiennictwem św. Antoniego Padewskiego dziękujemy za otrzymane łaski i polecamy nasze prośbyodczytanie podziękowań i próśb

 

3. Litania

 

wersja pierwsza

LITANIA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Święty Antoni, chwało miasta Padwy,

Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,

Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,

Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,

Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,

Święty Antoni, lilio czystości,

Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,

Święty Antoni, zwierciadło cnoty,

Święty Antoni, miłujący życie ukryte,

Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,

Święty Antoni, żarliwy apostole,

Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,

Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,

Święty Antoni, przewodniku dusz,

Święty Antoni, gorliwy krzewicielu wiary,

Święty Antoni, nauczycielu prawdy,

Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,

Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,

Święty Antoni, nawracający grzeszników,

Święty Antoni, zwalczający występki,

Święty Antoni, aniele pokoju,

Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,

Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,

Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,

Święty Antoni, postrachu złych duchów,

Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,

Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,

Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,

Święty Antoni, ozdobo Zakonu Franciszkańskiego,

Święty Antoni, święty całego świata,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

C. Módl się za nami, święty Antoni

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora, świętego Antoniego, i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie,* a w przyszłym obdarzy wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

wersja druga

LITANIA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo portugalskiej ojczyzny,
Święty Antoni, nowe światło włoskiej ziemi,
Święty Antoni, chwało miasta Padwy,
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Franciszkańskiego,
Święty Antoni, wierny synu świętego Franciszka,
Święty Antoni, serdeczny przyjacielu Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, niestrudzony w głoszeniu Ewangelii,
Święty Antoni, gorliwy kaznodziejo,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, przewodniku dusz,
Święty Antoni, zdobywający serca dla Chrystusa,
Święty Antoni, proroku swoich czasów,
Święty Antoni, żarliwy apostole,
Święty Antoni, gotowy na męczeństwo za wiarę,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, zwalczający występki,
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, pociecho strapionych,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, miłujący życie ukryte,
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,
Święty Antoni, napełniony miłością Bożą,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,
Święty Antoni, miłośniku pokory,
Święty Antoni, krysztale czystości,
Święty Antoni, perło ubóstwa świętego,
Święty Antoni, wzorze posłuszeństwa,
Święty Antoni, przedziwny w mądrości,
Święty Antoni, skarbnico Pisma świętego,
Święty Antoni, miłujący sprawiedliwość,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, odnajdujący rzeczy zgubione,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, święty całego świata,
Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało, 
przyczyń się za nami.
Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, które spoczywało na Twoich rękach,
Przez krzyż i mękę niewinnego Baranka, abyśmy ukrzyżowali ciało z jego pożądliwościami,
Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy umierali naszym namiętnościom i pogrzebani z Chrystusem razem z Nim mogli żyć na wieki,
Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dniu ostatecznym mogli być zaliczeni do Jego wybranych,
Przez cudowne Wniebowstąpienie Pańskie, abyśmy osiągnęli wieczne szczęście,
Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas nauczył całej prawdy,
Aby Bóg nam odpuścił nasze grzechy,
Aby Bóg zachował w pokoju Kościół święty i duchowieństwo,
Aby Bóg dał wieczny odpoczynek wszystkim zmarłym,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

C. Módl się za nami, święty Antoni.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w świętym Antonim z Padwy dałeś swemu ludowi znakomitego kaznodzieję, opiekuna ubogich i cierpiących. Spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy wprowadzali w życie wskazania Ewangelii i doświadczyli Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

ul. Szopena 1, 38-200 Jasło
Tel.:: 13 44 63 491
Email: jaslo@franciszkanie.pl

Franciszkanie opoka tvj wiara diecezja